Roman Turna

vývoj, výroba a servis elektronických zařízení

Roman Turna

vývoj, výroba a servis elektronických zařízení

Palackého 229
769 01 Holešov
Česká republika

GSM: +420 733 535 054

info@turna.cz
www.turna.cz

IČ 67505457
DIČ CZ6407251543

Chceme Vás ubezpečit, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích , ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré osobní údaje jsou uloženy a bezpečně zajištěny v naší elektronické databázi.